​​​ARMA, iş yaşamının hızlı akışı içerisinde, yeterince vakit ayrılamayan finansman ağırlıklı yönetim sorunlarının tespit edilmesinden başlayarak, planlama ve iyileştirme aşamalarının ardından, istenen sonuçlara ulaşılması ve bu kalite çizgisinin sürekliliğini sağlayıcı çözümler üretir

Finans Yapılandırma

​​Kısa vadede maliyet azaltıcı, fayda arttırıcı ilk önlemler hayata geçirilir.

İkinci aşamada kullanılan kredilerin doğru zamanda , doğru vadeyle ve doğru fiyat ile kreditör, vade ve arbitraj riskleri dikkate alınarak yeni bir yapı oluşturulur.

Süreç Stan​dardizasyonu

​​Burada yapılan faaliyetler, finansman bölümünün kendi iç işleyişi ve diğer birimlerle ilişkilerinden başlayarak, bankalar, diğer finans kurumları ve iş ortakları ile olan tüm iş süreçlerinin yenilenmesi ve bir sistematiğe büründürülmesidir.

Şirket içi gelişim dinamiği

Şirketin, finansman bölümü başta olmak üzere, isteğe bağlı olarak diğer birimleri de içine alacak yeni bir duyarlılık düzeneği yaratmak.

Bu yeni yapının, masabaşı ve teorik eğitimlerle desteklenerek, kendi enerjisini sağlayan dinamik bir yapıya ulaşılması için çözümler üretmek.

532-256 35 77 ilkay.ogrenci@armayonetim.com © Copyright 2012